Zoek in het prekenarchief van de Schaapskooi

36 resultaten
Resultaten per pagina:

Let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, Christus Jezus!

Hebreeën 3: 1-6, 2 Thessalonicenzen 1: 3-12
Deze preek beluisteren

De weg van zachtmoedigheid

Exodus 2: 11-15, Exodus 3: 1-10, Exodus 4: 14, Romeinen 12: 6-8, Johannes 14_ 12-13
Deze preek beluisteren

Christus het Hoofd Die het lichaam Zijn groei verleent

Efeze 4: 1-16
Deze preek beluisteren

De bediening van de verzoening

2 Korinthe 5: 11-21, Galaten 5: 13-16
Deze preek beluisteren

Onze roeping: leven tot ere van de Heere Jezus Christus

Efeze 5: 25-27, Exodus 29: 38
Deze preek beluisteren

Uit welke bron put u?

Filippenzen 4: 4-9, Johannes 4: 1-30
Deze preek beluisteren

Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Christus

1 Petrus 1: 1-23
Deze preek beluisteren

Bent u bereid een slaaf van Christus te zijn?

Lukas 17: 5-10
Deze preek beluisteren

Eenheid in Christus

1 Korinthe 1: 10, Efeze 2: 11-22, Efeze 4: 1-6
Deze preek beluisteren

De rol van de slaaf bij de koninklijke bruiloft

Mattheüs 22: 1-12
Deze preek beluisteren