Zoek in het prekenarchief van de Schaapskooi

60 resultaten
Resultaten per pagina:

Ontmoeting met God

Handelingen 7: 20-38, Exodus 3: 1-12, 2 Korinthe 3: 12, Mattheüs 28: 19 en 20
Deze preek bekijken

Jezus geeft meer dan nodig

2 Koningen 4: 1-7, Efeze 5: 20, Johannes 11: 40
Deze preek bekijken

De God van Josia

2 Kronieken 34: 1-13, Hebreeën 5: 7-10, Hebreeën 8: 10-13
Deze preek bekijken

Doorgroeien naar volmaaktheid

Kolossenzen 1: 24 - 2: 3, 2 Korinthe 12: 7
Deze preek bekijken

Dienen vanuit Hem

1 Timotheüs 3: 10, Hebreeën 10: 19-25, Jesaja 42: 19
Deze preek bekijken

Zie, de Rechter staat voor de deur

Jakobus 4: 13 - 5: 11, Mattheüs 24: 45
Deze preek bekijken

Jesus is overwinnaar en niet meer ik maar Christus

Galaten 2: 20
Deze preek bekijken

Leven door sterven

Lukas 9: 51-56, Hebreeën 12: 1-3, Johannes 12: 24-25
Deze preek bekijken

Het werk van de Trooster

Johannes 16: 7-11, Romeinen 8: 5-6, Genesis 3: 14-15
Deze preek bekijken

Levende hoop

1 Petrus 1: 3-15
Deze preek bekijken