Zoek in het prekenarchief van de Schaapskooi

301 resultaten
Resultaten per pagina:

De Geestelijke strijd

1 Timotheüs 1: 18, 1 Timotheüs 6: 12, Romeinen 8: 37-39, 2 Korinthe 6: 1-10, Jakobus 4: 1-12
Deze preek bekijken

En zij volhardden in de gemeenschap der Heiligen

Mattheüs 25: 1-13
Deze preek bekijken

Lessen wat geloof doet tegenover ongeloof

Mattheüs 17: 14-21, Markus 9: 14-29
Deze preek bekijken

Een levend offer voor God

Romeinen 12, 1 Korinthe 2:9-16, Efeze 1:15-18
Deze preek bekijken

Vlucht weg van de afgodendienst

1 Korinthe 10: 14, 1 Thessalonicenzen 1: 9-10
Deze preek bekijken

Onze gedachtes sturen / richten

Filippenzen 4: 1-9
Deze preek bekijken

Welgevallig voor God door het Brandoffer

Leviticus 1: 1-9, Jesaja 61: 10, 1 Samuël 7: 9-10, Efeze 5: 1-2
Deze preek bekijken

In Hem uitverkoren om heilig te zijn

Efeze 1:1-14
Deze preek bekijken

Waarom verhoort de Heere niet?

Deze preek bekijken

Vrede zij u!

Johannes 20: 19-23
Deze preek bekijken